In House Training

ภาพบรรยากาศการอบรม

In house Training โดย เภสัชกรหญิง กันทิมา จิตติชัยรัตน์
หัวข้อพัฒนาองค์กร "งานได้ผล คนเป็นสุข สนุกกับงาน บริการด้วยใจ"
เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพงานบริการสำหรับลูกค้าของเราค่ะ

เป็นการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อการพัฒนาในด้านการบริการ โดยเรามุ่งเน้นให้พนักงานมีองค์ความรู้แล้วนำไปต่อยอดในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับ พยามปรับปรุงในส่วนหน้าที่ของตนเองได้ให้ที่สุด เพื่อองค์กร หรือคลินิกจะพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เรียกได้ว่า ทั้งสนุกและได้ความรู้ ที่สำคัญพนักงานหากทำงานด้วยใจ การบริการก็จะออกไปด้วยใจเช่นกัน

 

Estella Star ดูแลโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์มามากว่า 10 ปี พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้การบริการแบบ Premium ในราคาที่สมเหตุสมผล เราเน้นการรักษาที่ดูดีเป็นธรรมชาติ และให้ผลที่ดีในระยะยาว ความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด

ติดตามเราได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้

Call Center : 064 585 4840-2 , 02 150 0525
Facebook   : EstellaStarclinic
Instagram  : estella_starclinic
Youtube     : Estella Star