ประวัติเภสัชกรหญิง กันทิมา จิตติชัยรัตน์

เภสัชกรหญิง กันทิมา จิตติชัยรัตน์

เภสัชกรหญิง กันทิมา จิตติชัยรัตน์

เภสัชกรหญิง กันทิมา จิตติชัยรัตน์ วิทยากร Estella star
 • ปัจจุบัน Managing Director   INSPIRE ETERNITY CO.,LTD
  นำเข้าเครื่องมือแพทย์ skin laser
  การศึกษา
  เภสัชศาสตร์บัณฑิต จาก คณะเภสัชศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Cert - Master NLP Practitioner
 • Cert - Graduation from Life University

รับรองโดย

 1. NLP University
 2. American Board of NLP
 3. Life University
 • Cert - Ultimate Leadership & Therapeutic Coaching Certified Practitioner of Neuro - Linguistic Programming
 • Cert - Certified Hypnotherapist
 • Cert - Certified Practitioner of Time Line Therapy

รับรองโดย

 1. NLP University
 2. American Board of NLP
 3. American Board of Hypnosis and recognized by HTI Ca (California) & ACHE
 4. Time Line Therapy Association USA
  การศึกษาเพิ่มเติม
  สนใจเรื่องเกี่ยวกับชีวิต
  ศาสตร์ทุกอย่างที่ช่วยพัฒนาชีวิต
  ศึกษา ธรรมะ ปฎิบัติธรรม
  และ สอนความรู้ธรรมะให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  แพทย์ทางเลือกต่างๆ
  การดูแลแบบองค์รวม
  ประวัติการทำงาน
  อดีตเจ้าของร้านยา เภสัชหญิง
  อดีตกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
  อาจารย์พิเศษอาจารย์ประจำแหล่งฝึกให้กับคณะเภสัชศาสตร์สถาบันต่างๆ  จุฬา, ศิลปากร, หัวเฉียว, มศว, และมหาสารคาม ฯลฯ
  วิทยากร ด้านสุขภาพกาย และการพัฒนาศักยภาพใจ 

ตัวอย่างคอร์ส ที่เคยจัดให้กับองค์กร ต่างๆ

 1. เคยไหม ที่ชีวิตก็ดีแต่ไม่เคยรู้สึกเติมเต็ม มั่นคง
 2. ใช้ชีวิตเหมือนหนูติดจั่น  ก้าวขึ้นบันได แต่วิ่งวน อยู่ในลูปเดิม แต่ไม่รู้ตัว ไม่จบ  เช่น  ลูปแห่งความอยาก อยากได้ของนี้ พอได้ดีใจไม่กี่วัน ก็เฉยๆ นานๆก็เบื่อ อยากได้สิ่งใหม่อีกแล้ว ชีวิตก็เป็นทาสของความอยาก
 3. เคยไหม ไม่อยากเป็นคนแบบนี้ บางครั้ง  ขี้โกรธ ขี้โมโห  น้อยใจ เสียใจ คิดลบ รู้สึกผิด
 4. กลัวคนไม่รัก จิตตกง่าย  อยากเป็นคนสำคัญรู้สึกทุกข์    แต่ก็แก้ไขไม่ได้สักทีแม้รู้ว่ามันไม่ดี

คอร์สที่จะดึงศักยภาพทางจิตให้เกิดพลังประสบความสำเร็จเติมเต็ม และมีความสุข

 1. ในวันนั้น คุณจะได้เข้าถึง เป้าหมายชีวิตของตัวเอง รู้สึกเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ไม่ต้องรอคอย
 2.  คุณจะรู้สึกเติมเต็ม มีค่า อบอุ่น มีพลังได้จากตัวเอง ไม่ต้องรอใครมาให้ค่า ไม่ต้องรอคนมาชื่นชม เราจะเป็นผู้ที่ fulfill พรั่งพร้อม และเป็นผู้ให้แทน
 3.  ไม่ต้องเป็นที่หนึ่ง เพราะเราเป็นที่สุดเมื่อไหร่ที่เป็นที่1 ก็มีวันตกเป็นที่2,3,10เหนื่อยกับการต้องถีบตัวเองเป็นหนูกับการแข่งขันชนะก็ดีแล้วก็พะวงต้องรักษาตำแหน่ง แพ้ก็เครียดเศร้า ท้อแท้ แต่เราจะเป็นที่สุดในแบบของตัวเอง เราจะเป็นคุณค่าที่เราคู่ควร ไม่ต้องแข่งกับใครเพราะเป็นที่สุดของเราที่เราเป็นผู้เลือก ไม่ใช่ถูกเลือกหรือให้ค่า
 4.  คุณจะใช้ชีวิตเป็นผู้ประสบความสำเร็จ   เพราะเป็นผู้มีความสุขได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องรอ ว่าต้องมีเงินเท่านี้ มีบ้านเท่านั้น  มีรถกี่คัน  ต้องมีคนที่รักฉัน เท่านี้  ถึงจะมีความสุข  ไม่ต้องรอจากภายนอกคุณจะมีความสุขณจุดที่อยู่ และจะเป็นพลัง ดึงดูด ให้สิ่งดีๆทุกอย่างตามมา
 5.  แต่เราจะลึกซึ้งกว่านั้น เราจะพัฒนาตัวเองให้อยู่นอกสุขเหนือทุกข์ คือไม่มีใครสามารถ บังคับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างให้ได้ดั่งใจเราได้ ไม่มีใครหนี ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นผู้ที่เมื่ออะไรมากระทบแล้วเราไม่กระเทือน พร้อมทุกสถานการณ์ของชีวิตได้ (อยุ่ในถ้าเสือคือโลก) แต่ไม่ถูกเสือกัด (ไม่ถูกความทุกข์ของโลกกลืน)