นายแพทย์ชริช โสมรักษ์

Name : นายแพทย์ ชริช โสมรักษ์

Date of Birth : 14 เมษายน 1979

Place of Birth : มุกดาหาร

Nationality : ไทย

– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ผู้อำนวยการ ชรัช-ชริช คลินิก
– Certificate of Completion ROREO Academy on Rhinoplasty Filler, Botox , Seoul, Korea
– Certificate of Attendance Third International Bangkok Congress on Anti-Aging and Regenerative Medicine
First International Thaicosderm Congress on Aestetic Medicine
– Diploma Certificate for Completion of the TriosTM Advanced Photatherapy Course Trios, VIORA
– Certificate of Valuable Knowledge of Advanced Cosmetic Dermatology, School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University
– Certificate of American Academy of Anti-Aging Medicine and Thai Society of Cosmetic Dermatology and Surgery Educational Activity of BCAARM & ITCAM
– Certificate of ECAA 2007 Eurasian Congress in Aestetic & Anti-Aging Medicine
– Certificate of Attandance to the Valuable Knowledge of Rejuvenate Evalution in Anti-Aging and Regenerative Medicine, Juntenoo University, School of Medicine, Tokyo, Japan
– Certificate of Attendance The Austral Asian Academy of Anti-Aging Medicine,The Fellowship in Anti-Aging & Functional Medicine Module I
– Certificate of Completed Facial Design in Mae Fah Luang University, School of Anti-Aging and Regenerative Medicine
– Certificate of International Conference Anti-Aging and Regenerative Medicine, A4M American Academy of Anti-aging Medicine and Thai Academy of Anti-Aging Medicine
– Certificate of Attendance American Academy of Anti-Aging medicine and Thai Society of Cosmetic Dermatology and Surgery Precongress BCAARM & ITCAM